Jeugdvisie is dé partner voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om te werken aan een onderwijszorgcontinuüm

In meerdere kamerbrieven staat het benoemd: we werken in Nederland aan een divers aanbod van onderwijs en zorg, een onderwijszorgcontinuüm. Of ook wel ontwikkelcontinuüm.
In een ontwikkelcontinuüm is er voor ieder kind passend aanbod beschikbaar. In een ontwikkelcontinuüm vullen alle voorzieningen elkaar aan: regulier onderwijs, speciaal onderwijs (met jeugdhulp op school), onderwijszorgarrangementen en afstandsonderwijs. En alle aanbieders en professionals werken samen volgens heldere afspraken zodat ieder kind zo snel mogelijk is voorzien van het juiste aanbod. Een ontwikkelcontinuüm biedt houvast voor gemeenten en schoolbesturen om afspraken te maken over organisatie en financiering. In meerdere opdrachten blijkt de kennis van Jeugdvisie over de organisatie van zo’n ontwikkelcontinuüm helpend om de samenwerking te verbeteren en verhelderen. De projecten laten zien op welke wijze Jeugdvisie dit doet.

Inspiratiesessies - Ozeo

> lees meer

Werken aan zorg in onderwijstijd - Aloysius

> lees meer

Van de bestuurstafel naar een ontwikkelagenda in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

> lees meer

Advisering gemeente en samenwerkingsverband in Zoetermeer

> lees meer

Begeleiding van negen scholen in Delflanden

> lees meer

Pro Grotius College

> lees meer

Ruimte voor professionals

> lees meer

Verbeteren samenwerking onderwijs en jeugdhulp in de regio Rotterdam Rijnmond

> lees meer

In beeld brengen samenwerking scholen en professionals te Alphen aan den Rijn

> lees meer

Werken aan combinaties van speciaal onderwijs en specialistische zorg

januari 2021 - heden
> lees meer

Bestuurlijke afspraken voor de dagelijkse praktijk

> zie meer

Werken aan eigen-wijs onderwijs

november 2020 - heden
> zie meer

Training voor professionals in onderwijs en jeugdhulp

> lees meer

Informatie- en inspiratiesessies voor bestuurders en beleidsmedewerkers in onderwijs en gemeenten

> lees meer

En wat kunnen we nu echt doen voor thuiszitters?

2018 - 2021
> lees meer

contact

hanneke@jeugdvisie.nl
06 40817200

Jeugdvisie bv
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
KvK: 89 39 62 94
BTW: NL 864 96 98 55 B01