Het verbinden van onderwijs en zorg kan leiden tot fantastische ontwikkelingen. 
Om er te komen is veel kennis nodig. En visie, want de weg ernaar toe is soms hobbelig.

Niets is voor Jeugdvisie te gek of onbekend als het gaat om (combineren van) onderwijs en zorg. En Jeugdvisie heeft altijd zicht op wat nodig is om vooruit te komen. Of het nu gaat om inclusief onderwijs, leerrecht, onderwijs op zorglocaties, variawet, collectieve bekostiging jeugdhulp, IKC, onderwijszorgarrangementen…
Jeugdvisie is een bureau dat baanbrekende ondersteuning biedt als het gaat om het verbinden van onderwijs en jeugdhulp: van bestuur tot beleid tot praktijk. We kennen de routes, financiering en organisatie binnen een gemeente, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. We hebben kennis van de inhoud op het terrein van jeugdhulp en onderwijs en in het verbinden van die schakels.
Onze opdrachtgevers zijn dan ook gemeenten (regionaal), samenwerkingsverbanden PO/VO, schoolbesturen en ministeries OCW/VWS voor het programma Met Andere Ogen.

Jeugdvisie werkt, als het gaat om het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs, op basis van een grondige kennis van onderzoek, beleid, wetgeving en landelijke ontwikkelingen (werkagenda Inclusiever Onderwijs, Hervormingsagenda, experimenteerregelingen).
Jeugdvisie inspireert regio’s om beleid van gemeenten en samenwerkingsverbanden in samenhang te brengen en duurzaam te verbeteren.

Jeugdvisie is een innovatieve organisatie met de actuele kennis rondom onderwijs en jeugd. We kennen de juridische grondslagen en de wegen om binnen de wetten zaken bestuurlijk vast te leggen. Er is vaak meer mogelijk dan we denken.

Ergens meer van weten? Jeugdvisie weet het! Kijk maar eens bij de projecten. Of lees de blogs.

 • Jeugdvisie is een initiatief van Hanneke van Noort.

  Moeder, orthopedagoog, beleidsadviseur, toezichthouder, adviseur. Enthousiast, inspirerend, analytisch. Met kennis van het dagelijks leven, de praktijk in onderwijs en zorg, maar ook zeer grondige kennis van wetgeving, governance. En een uitgebreid landelijk netwerk.
 • "Ik heb met Hanneke samengewerkt in een complex traject in voorbereiding op de transitie jeugdzorg. We werkten samen rond het onderwerp 'diagnostiek & toeleiding' vanuit de lokale zorg (CJG) en het onderwijs. Ik heb Hanneke hierin leren kennen als een toegewijd en gedreven professional. Hanneke werkt vanuit 'het hart en het hoofd'. Ze is een scherp, analytisch en conceptueel denker die snel de essentie van complexe situaties blootlegt. Vanuit een gedegen analyse geeft Hanneke waardevolle beleidsadviezen ter verbetering van het brede jeugddomein."

  - Arno Hogendoorn, Beleidsadviseur Sociaal Domein / Onderwijs bij BAR-organisatie
 • “Vanaf het moment dat Hanneke in Haarlem begon als projectleider voelde het alsof ze al jaren een collega was. Zonder dat er veel tijd ging zitten in het maken van procesafspraken, betrok Hanneke mij als opdrachtgever altijd op de juiste momenten, maar werkte verder heel zelfstandig. Ze maakte het netwerk zich snel eigen en zorgde er met haar enthousiasme en grote betrokkenheid voor dat partners graag mee wilden doen aan deze pilot. Onze planning was een hele strakke, leek nauwelijks haalbaar, maar toch stond het team CJG-coaches binnen een half jaar! Vanuit haar kennis en ervaring in deze klus heeft ze ook een basis gelegd voor de ontwikkeling van een Sociaal Wijkteam in Haarlem Oost. Ik vind het heel jammer dat we haar niet konden houden, hopelijk werken we in de toekomst weer samen op andere opdrachten!”

  - Chantal van Liefland, Senior beleidsadviseur welzijn bij gemeente Heemstede
 • “Hanneke heeft in Zaanstad op een plezerige en zakelijke manier laten zien hoe je kunt ondersteunen bij het halen van de deadlines, waarbij het uiteindelijke doel van de zorgvragers permanent voorop blijft staan.”

  - Ria Braspenning, Interim Manager
 • “Hanneke is iemand met kennis en kunde over hoe je zorg combineert met de kindcentra. Zij snapt hoe de hazen lopen, waar de beren kunnen staan en kan tegelijkertijd goed creatief denken over oplossingen op bestuurlijk en meer praktisch nivo.”

  - Jeanette de Jong, Bestuurder bij Blosse & Bestuurslid Vereniging Netwerk Kindcentra
 • “Hanneke is een voor onze organisatie (PPO regio Leiden) een zeer waardevolle adviseur met veel kennis van het sociale domein én van passend onderwijs. Hanneke werkt conscientieus en komt haar afspraken altijd na. Ze heeft een goede hand van schrijven in combinatie met een kritisch en analytisch vermogen. Dat maakt haar bijdrage aan onze beleidsvoorbereiding zo waardevol. Hanneke houdt mij scherp en ondersteunt op een kordate en vriendelijke wijze. Ik kan haar vanharte aanbevelen als u ondersteuning en advies nodig heeft bij vraagstukken op het grensvlak van onderwijs, jeugdhulp, WMO, WLZ en zorgverzekering.”

  - Rich van den Berg, Directeur PPO regio Leiden
 • ”Hanneke heeft in opdracht van de regio Haaglanden een belangrijke bijdrage geleverd aan het operationaliseren van de transformatieopgave ‘Ruimte voor de professionals’. Niet aan de beleidstafel, maar in een gezamenlijk project met professionals zowel van de nieuwe wijkteams als vanuit specialistische jeugdzorg. Zodat het ook echt verbinding heeft met wat professionals willen en nodig hebben. Hanneke doet dat op een inspirerende en enthousiasmerende manier. Het eindproduct is een prettig leesbaar en overzichtelijk document dat diverse handvatten biedt om in de praktijk mee verder te gaan. De verbinding naar een vervolgtraject rond arbeidsmarktvraagstukken legde Hanneke moeiteloos. Dat project was complexer en taaier, maar ook hier hielp de enthousiamerende aanpak van Hanneke enorm.”

  - Arie Opstelten, Strategisch adviseur gemeente Den Haag
 • “Hanneke heb ik leren kennen als een daadkrachtig projectleider en een goede netwerker. Vanuit haar enthousiasme, deskundigheid en betrokkenheid weet ze mensen aan zich te binden en resultaten te behalen. Het was altijd heel prettig om met haar te sparren, juist ook als het moeilijk werd. Daarbij neemt ze initiatief en schakelt ze gemakkelijk tussen de verschillende bestuurlijke, politieke of organisatorische niveaus.”

  - Hilde Lamers, Ontwikkelmanager Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning at Gemeente Den Haag
 • “Hanneke is inhoudelijk zeer deskundig en heeft goed werk geleverd in de regio Holland Rijnland zodat we de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs echt een stap verder hebben kunnen brengen.”

  - Marleen Damen, Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn
 • De gemeenten en samenwerkingsverbanden Zuid-Kennemerland en IJmond zijn op weg naar collectief bekostigde jeugdhulp in onderwijstijd. Om de gewenste effecten te bereiken hebben de samenwerkingsverbanden Bureau Jeugdvisie gevraagd om de samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen te begeleiden tijdens de voorbereidings- en implementatiefase. Daarbij is voorgebouwd op een eerder traject vanuit de gemeenten met Berenschot. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het ontwikkelen van kaders (ontwikkelcontinuüm), een voorstel voor de afbakening van concepten (jeugdhulp op school/onderwijs-zorgarrangementen/zorg-onderwijsarrangementen), de concretisering daarvan in voorstellen voor bekostiging (uren per scholen) en verantwoordelijkheden (rol CJG en OPP). Hoewel het traject een moeilijke weg met vele hobbels blijkt te zijn, hebben we steeds het volste vertrouwen in de adviezen en ondersteuning van het proces door Bureau Jeugdvisie. Hanneke van Noort is proactief gericht op samenwerking en heeft kennis van het organiseren van collectieve jeugdhulp in onderwijs. Ook is het bureau op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen, inclusief de kansen en risico’s. Wat ons steeds heel goed helpt is de helderheid, de transparantie en de zorgvuldigheid in het proces.

  - Maroes Albers, SWV PO ZK; Johan Vermeer, SWV VO ZK; Uldrik Speerstra, SWV PO IJmond; Zeger van Hoffen, SWV VO MK

contact

hanneke@jeugdvisie.nl
06 40817200

Jeugdvisie bv
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
KvK: 89 39 62 94
BTW: NL 864 96 98 55 B01